2018 - Zaniklé textilnictví v Krušnohoří

          

V rámci projektu „Zaniklé textilnictví v Krušnohoří“ finančně podpořeného EU z FMP v Programu spolupráce Česká republika – Svobodný stát Sasko 2014-2020 jsme 30. května v podvečer pokřtili novou turistickou brožurku „Toulky za textilnictvím v Krušnohoří“ a představili nový prvek v naší dlouhodobé expozici o hraběcí soukenické manufaktuře. 

textilní hračky do Partnerského spolku Litvínov. V neděli 12. května 2018 hostil Partnerský spolek na oplátku 40člennou skupinu rodin s dětmi z Oederanu, našeho projektového partnera. 

My jsme se u nich byli učit ručně tkát, u nás byla možnost vyrobit, dokončit, ozdobit textilní zvířátka. Práce hlavně pro ty nejmenší. Předem připravené „polotovary“ od profesionálek si děti mohly za pomoci a pod vedením paní A. Šiškové dokončit. Mimoto se rodiče seznámili s historií a expozicemi litvínovského zámku, kde obdivovali naši krajkářskou výstavu v zámeckých saloncích.

Uplynulou sobotu, 7. dubna 2018, jsme společně s našimi partnery z projektu Zaniklé textilnictví v Krušnohoří, Českojiřetínským spolkem a hostitelem Městem Oederan  prožili zábavný i poučný den za hranicemi. V rámci projektu jsme se vydali tentokrát nikoli za parkem krušnohorských miniatur, jak bývá v Oederanu zvykem, ale jeli jsme za zkušenostmi a poznatky z textilnictví. 

se konalo letos ve dnech 23. – 24. března 2018 v litvínovském zámku a v Novoveském muzeu.

Věrni tradici uspořádali jsme několik přednášek, resp. prezentací, souvisejících s tématem projektu Zaniklé textilnictví v Krušnohoří.