Letošní spolupráce spolku s Oblastním muzeem v Chomutově a tvůrčí činnost našich paličkářek z klubu Herdulky vyvrcholila spoluúčastí na 6. ročníku Krušnohorského mezinárodního paličkářského sympózia. Sympózium putuje již od roku 2008 po Krušných horách a tentokrát se neslo v duchu připomínky nejvýznamnější krušnohorské krajkářky podnikatelky a faktorky Barbary Uthmann, která toto řemeslo, dnes již spíše umělecké řemeslo, do Krušných hor (Annaberku a Olbernhau) přinesla v 16. století. 500. narozeniny této významné ženy středověku byly hlavní celoroční náplní společného projektu Oblastního muzea v Chomutově a Města Annaberg-Buchholz. V rámci projektu proběhla řada výstav, seminářů, workshopů a kolokvií s historickými tématy i tématem krajkářství a Partnerský spolek Litvínov se většiny z nich zúčastnil.

4. Krušnohorské paličkářské sympózium proběhlo dne 3. 12. 2011 v Novoveském muzeu v Nové Vsi v Horách. Členky klubu PSL a zájemci z řad české i saské veřejnosti vyslechli odbornou přednášku Dr. Libuše Pokorné o historickém vývoji přádelnictví, textilnictví a výroby příze a vláken, která jsou základním materiálem pro krajkářství. Přednáška nesla název „Od kolovrátku k textilním strojům a zpět k herduli“! Dále zde proběhla výstava krajkářských výrobků z dílny členek PSL a dalších spolupracujících sdružení a z Olbernhau, Eppendorfu , Klínů a dalších. Vidět a vlastnoručně si vyzkoušet bylo možno i další související řemesla, která předváděli vesměs řemeslníci z nejbližšího zejména českého okolí. K dispozici byl nově vydaný almanach paličkářského sympozia, který obsahuje materiály sympozia minulého.

3. Krušnohorské paličkářské sympózium bylo tentokrát na téma: „Příroda v paličkované krajce". 
V zasedací místnosti obecního úřadu a v Novoveském muzeu v Nové Vsi v horách jsme se v sobotu 19. června 2010 sešli již potřetí, abychom se dozvěděli něco o historii rukodělné tvorby, tradičního oděvu a krajky. Také abychom se pokochali krásou jemné práce našich i německých paličkářek.
 

Stará řemesla se vracejí do Krušných hor. Jejich návratu zase trochu napomohlo již 2. krušnohorské paličkářské sympozium, které se konalo 18. a 19. července 2009 v Nové Vsi v Horách. Dvoudenní sympozium s mezinárodní účastí letos opět uspořádal Partnerský spolek Litvínov, o.p.s. ve spolupráci s obcí Nová Ves v Horách. Jeho hlavním tématem letos byla „Paličkovaná ozdoba hlavy a účesu“.

Horský hotel Lesná na Lesné v Krušných horách hostil ve dnech 2. - 3. srpna 2008 ve svém nově otevřeném školícím středisku 1. Krušnohorské paličkářské sympózium s mezinárodní účastí z Čech, Německa a Polska.

Akci jsme zorganizovali jako jeden z vrcholů projektu "Šance-znalosti-odpovědnost" v Evropském programu celoživotního vzdělávání Grundtvig. S partnery z Německa a Polska jsme se již dobře poznali, našli jsme společné téma pro spolupráci a výsledky zatím dvouleté spolupráce jsme porovnali a zhodnotili v příjemné pracovní atmosféře krásného nového areálu na Lesné.