2007 – 2009

Naším cílem a úkolem bylo, jako kooperující partner podpořit v projektu ochotu k mezinárodní spolupráci. A tento cíl jsme splnili v celém rozsahu. Všichni partneři jsou toho názoru, že forma společného učení spojeného úzce s praxí, kterou jsme pro projekt zvolili, je velmi účinná. Zohledňuje odlišnost a rozdílnost vstupního vzdělání našich účastníků a účastnic a je použitelná pro vzájemné zprostředkovávání znalostí a dovedností.

Podařilo se nám získat pro účast v projektu daleko více účastníků z našich venkovských regionů, než jsme na počátku vůbec předpokládali. To je náš výrazný společenský přínos, že se podařilo zaujmout a aktivizovat i občany, kteří se pohybovali společensky a ekonomicky málem na "okraji" společnosti.

Díky společným aktivitám a mobilitám jsme dosáhli toho, že u všech partnerů našeho společenství se zkvalitnily komunikační předpoklady a dosáhli jsme vyrovnané úrovně vědomostí a schopností komunikace.

Společným učením a prací ve workshopech, na seminářích a veřejných diskusních fórech se rozvíjel proces učení. Některé z účastníků motivoval tento proces k individuálnímu rozvoji rukodělných dovedností a inspirace do té míry, že dosáhli možnosti díky naučenému zlepšit svou ekonomickou situaci. Jiní se zase projevili jako vynikající multiplikátoři a poradci pro další zájemce o řemesla, která byla objektem našeho vzdělávání.

V rámci tohoto projektu se uskutečnila řada akcí:

5.10.2007
Workshop - paličkování, frivolitkování, české tradiční vzory

14.12.2007
Partnerské setkání - Zahájení Vánočního trhu v Litvínově, výstava tradičních hračkářských výrobků z Krušnohoří, Přednáška o historii hutnických a hornických bratrstev a jejich adventních slavností.

25.4.2008
Partnerské setkání - odborná přednáška "Po stopách krušnohorského dolování".

14.5.2008
Návštěva Podkrušnohorského technického muzea v Kopistech.

2.-5.8.2008
I.Krušnohorské paličkářské sympozium na Lesné v Krušných horách.

27.-28.9.2008
Tradiční řemeslo a dnešek. Tradiční řemeslný jarmark, setkání partnerů při příležitosti 15. Výročí partnerství měst Litvínov a Olbernhau.

23.11.2008
Společná exkurze do Lán - výstava a předvádění výroby tradičních vánočních a adventních dekorací. Historie Čech - muzeum T.G.Masaryka.

6.12.2008
Vánoční trhy na hřebeni Krušných hor: Předvádění řemesel, prezentace dovedností získaných v projektu.

10.5.2009
"Den Evropy" na hřebeni Krušných hor - setkání u sklářské huti, skllářská naučná stezky, využití dosud nabytých zkušeností pro rozvoj regionu, zejména rozvoj přeshraničního turistického ruchu.

15.-19.7.2009
II.Krušnohorské paličkářské sympozium v Nové Vsi v Horách - ústřední téma "ozdoba hlavy a účesu" - využití tradičních vzorů pro moderní odívání.