V roce 2000 byla založena obecně prospěšná společnost s názvem Partnerský spolek Litvínov. Naším zakladatelem je město Litvínov.
Ve své činnosti kontinuálně navazujeme na předchozí aktivity volného sdružení občanů. Zaměřujeme se však daleko více na přeshraniční spolupráci zde v regionu a zejména na kontakty s partnerským městem Olbernhau. Tak už se stalo samozřejmostí, že naši občané navštěvují kulturní a společenské akce v Olbernhau, jako jsou Advent a Vánoce v "kouzelném kraji hraček", zajímavé akce v technickém památníku Saigerhütte-Grünthal a další, olbernhauští zase nesmějí chybět na litvínovských Valdštejnských slavnostech nebo hokejových zápasech.
Partnerský spolek byl u zrodu dnes již samozřejmé spolupráce Gymnázia T.G.M. a Gymnázia v Olbernhau. Společné semináře, sportovní aktivity, společné studentské práce či dokonce výměna studentů obou škol jsou už dnes zcela normální a existují už bez našeho přičinění.
Občanům Litvínova i okolí, kteří mají zájem vidět za hranice svého domova, jsme v minulosti nabídli cyklus přednášek o historii i současnosti města i celého regionu Krušnohoří, na ně navazuje nabídka exkurzí za poznáním kořenů života i naší současnosti v blízkém i vzdálenějším okolí doma i za hranicemi.
Pro veřejnost pořádáme výstavy, kurzy (paličkování, intarzie, jazyky), zajišťujeme překlady a tlumočení, podílíme se na řadě aktivit pořádaných našimi partnery v Sasku, nezříkáme se ani účasti na akcích pořádaných ostatními "partnerskými" městy, i když účast na takových akcích je v současné době čím dál složitější, protože financování takových akcí ve vzdálených městech je stále náročnější. K tomu však hledáme cesty formou využívání nejrůznějších evropských dotačních programů a realizujeme tématické projekty.
Vítáme každého, koho zaujme některá z našich nabídek, a vítáme každého, kdo přijde se zajímavým nápadem a chce ho s námi realizovat. Pro své příznivce máme Klub partnerského spolku, jehož členem se může stát každý, kdo s námi chce spolupracovat nebo jen tak s námi být. Nejsme uzavřená společnost, naopak, vítán je každý.