Projekty Phare

Od počátku své existence se Partnerský spolek snaží hledat pro své aktivity, přesahující rámec obvyklé klubové činnosti, ještě jiné zdroje financování.
Jen tak lze rozsáhlejší činnost realizovat. Evropská Unie poskytuje dostatek možností, jen je třeba k nim najít cestu. Za šest let trvání získal Partnerský spolek granty s podporou Společného fondu malých projektů PHARE v celkové hodnotě cca. 1,2 mil Kč. Na všech se 10% podílel náš zřizovatel Město Litvínov.
Všechny až dosud realizované projekty měly jeden společný a hlavní cíl - přispět k rozvoji města, ke zvyšování jeho turistické atraktivity a k odstraňování bariér v našich myslích zejména vůči našemu krušnohorskému sousedu na druhé straně státní hranice.


2001
Společný seminář radních a vedoucích pracovníků městských úřadů Litvínova a partnerského města Olbernhau o politických a administrativních strukturách v ČR ukázal rozdíly, ale i styčné plochy ve strukturách, kterých je při přeshraniční spolupráci možné využít.


2002
Projekt "Významná výročí". Rok 2002 byl rokem, kdy se sešla v kalendáři tři jubilea, významná v historii našeho města. 650. výročí první písemné zmínky o existenci Litvínova připomněla rozsáhlá výstava uspořádaná ve spolupráci s Okresním muzeem Most v litvínovském zámku. 150. výročí statutu města Litvínova mapovala výstava Litvínov v dokumentech v městské galerii Radniční sklípek, kde mohli občané mnohdy vůbec poprvé zhlédnout nejrůznější historické listiny a archivní dokumenty a 10. výročí podpisu Partnerské smlouvy s městem Olbernhaubylo příležitostí k instalaci další výstavy v litvínovském zámku a vydání publikace pod shodným názvem "Krušnohoří bez hranic, Litvínov - Olbernhau", které připomínají paralely a kontrasty v historickém vývoji obou těchto krušnohorských měst.
Po celý jubilejní rok pak probíhaly různé vědomostní soutěže a setkání.


2005
Projekt "Dvojjazyčnost v příhraničním regionu" byl realizován jako zrcadlový k úspěšnému projektu našeho stálého partnera "Volkshochschule Olbernhau" (Lidová univerzita). Umožnil zaplnit na české straně části Krušnohoří mezery v oblasti cizojazyčné propagace regionu.
Tak jako v projektu našeho partnera vznikly české verze informačních a propagačních materiálů saských příhraničních obcí, tak v našem projektu byly pro zájemce z řad obcí a neziskových organizací v okolí Litvínova připraveny překlady jejich materiálů do jazyka německého. Řada organizací na obou stranách hranice dnes může svým usnadnit návštěvníkům komunikaci v jejich rodném jazyce.


2005
Europark Litvínov - studie proveditelnosti. V tomto projektu jsme navázali na předchozí drobné projekty realizované německým partnerem EBW Pockau, e.V. ve spolupráci s litvínovskou Scholou Humanitas. Na základě studentské spolupráce vznikla studie pro rekonstrukci parkové plochy v centru Litvínova, plochy kolem "Pilařského rybníka".
Studie proveditelnosti, která vznikla díky spolufinancování z projektu EU, poslouží městu Litvínov jako podklad pro realizaci obnovy zeleně a tématizaci této lokality jako místa určeného pro rekreaci, poznávání a připomenutí partnerských a přátelských kontaktů s městy v jiných evropských zemích.