Stará solná stezka Halle - Praha

Stará solná stezka vedla od středověku z Halle do Prahy přes naše území, přes Krušné hory, úvozy, úbočími, po hřebenech i údolími. Právě tudy, kudy příroda dovolila, později tudy, kudy člověk pro sebe cesty upravil.
Téma nad míru zajímavé, dobrodružné a chvílemi až tajemné. Je mnoho nejen profesionálních historiků, archeologů, geologů, geodetů a jiných povolání, ale zejména nadšenců "amatérů", které téma putování dávných obchodníků, jejich strastí na cestách, jejich obchodních cílů a také dobrodružství vzrušuje natolik, že jim věnují mnoho ze svého volného času. A to pak ve prospěch nás všech. Protože nám potom mohou předávat výsledky svých bádání a své objevy.
V návaznosti na již zmíněný malý projekt "Stará solná stezka / Alte Salzstraße", který byl v minulých dvou letech takovým prubířským kamenem, jsme připravili společně s městem Oederan, spolky Silbernes Erzgebirge a Heimatverein-Mortelgrund v Saydě velký tříletý projekt s Názvem "Stará solná stezka - Rozvoj kulturně-turistické nabídky podél Staré solné stezky napříč Saskem a Čechami".
Projekt byl určen obcím, poskytovatelům nejrůznějších služeb v cestovním ruchu, turistům z domova i ze zahraničí.
Jeho cílem bylo přispět k rozšíření a obohacení turisticky zajímavých nabídek v regionu na obou stranách česko-saské hranice, ke zpřehlednění těchto nabídek a zkvalitnění jejich marketingu, rovněž ke zlepšení informovanosti veřejnosti o nejrozličnějších nabídkách pro využití volného času.
Do projektu se zapojily obce a města na obou stranách hranice, spolky, organizace i jednotlivci, kteří buď měli sami co nabídnout v uvedené oblasti nebo se prostřednictvím projektu chtěli vzdělávat a využívat jeho služeb.
Podrobnější informace o projektu můžete získávat na adrese (www.starasolnastezka.cz) nebo (www.alte-salzstrasse.de).