Zdraví z přírody na česko-saské staré solné stezce

Realizace projektu: 1.5.2009 - 30.4.2010.

Projekt byl koncipován společně Partnerským spolkem Litvínov, spolkem Heimatverein Mortelgrund a saským svazem žen venkova. Účastníci projektu byli z obou zemí a podílela se na něm další zařízení a instituce, jako: Vernerův mlýn, o.p.s. Brloh, EVA,e.V. Olbernhau.

Celkem se uskutečnilo 17 workshopů na obou stranách hranice, jejichž náplní byla bohatá výměna zkušeností. Byla zřízena samostatná webová stránka www.kräutervielfalt.de s českou verzí, která je dále aktualizována a udržována.

V Olbernhau byla instalována tématická výstava doplnění rámcovým programem. Společně byla sestavena knižní publikace, z níž jsou představeny především životní příběhy žen-bylinkářek a jejich prostředí a slouží jako inspirace dalším zájemcům k tomu, jak využít tématu "bylinky, zdraví" jako alternativu pro získání nové možnosti zajištění živobytí. Projekt vyvolal veliký zájem. Zúčastnilo se ho mnohem více osob, než bylo původně plánováno.

V průběhu projektu se ukázala možnost vzniku daleko kvalitnějšího konkrétního výstupu. Namísto původně plánovaných čtyř sešitů jako koncepčních osvětových rámcových osnov vznikla společnou prací souhrnná kniha jakožto jakási koncepce "průvodce po regionu za bylinkami a za zdravím"- Kniha vyvolává velký zájem a představuje základ pro další pokračovací projekty na poli péče o zdraví, zdravé výživy, Slowfood, ale také jako podnět k turistickému objevování našeho regionu v čes.-sas. vzájemnosti.

V rámci tohoto projektu se uskutečnila řada akcí:

10.5.2009
Moldava, Den Evropy - zahájení projektu

1.6.2009
Sayda, Mortelmühle

15.6.2009
Rechenberg-Bienenmühle

26.8.2009
Sayda, Mortelmühle

9.10.2009
Olbernhau, Saigerhütte

14.11.2009
Olbernhau, Saigerhütte und Sayda, Mortelmühle

21.11.2009
Brloh, Vernerův Mlýn

29.11.2009
Praha, Botanická zahrada

16.12.2009
Ulberndorf bei Dippoldiswalde

3.3.2010
Sayda, Kleines Vorwerk

27.3.2010
Zubrnice

1.4.2010
Moldava, Bäckermühle

10.4.2010
Sayda, Mortelmühle

12.4.2010
Neuhausen, Purschenstein

17.4.2010
Sayda, Mortelmühle