Různé

V úterý 15. února 2011 Partnerský spolek navštívil první rada Francouzského velvyslanectví v České republice Nicolas de Lacoste v doprovodu atašé pro decentralizovanou spolupráci paní Denisy Pánkové Schránilové. Návštěva Litvínova se uskutečnila na pozvání starosty města Mgr. Milana Šťovíčka, který ji po celý den doprovázel. V příjemném rozhovoru se hosté zajímali o činnost PSL, o historii dosavadních partnerských aktivit a kontaktů, zejména s francouzským městem Brie-Comte-Robert, a diskutovali o možnostech rozšiřování spolupráce s tímto městem v různých oblastech, zvláště na poli kultury a činnosti mládeže.

Někdy se události vyvíjejí nečekaně rychle. Nedávno jsme informovali o záměrech uzavřít po dlouhých letech přátelských kontaktů oficiální partnerskou smlouvu mezi městy Litvínov a Brie Comte Robert. Stačila dobrá vůle, několik oficiálních dokumentů a smlouva je na světě! Tak jednoduché to samozřejmě nebylo, nicméně díky podpoře Velvyslanectví Francie v České republice a ochotě dvou významných firem na trhu se tento první krok opravdu mohl uskutečnit. Ve dnech 28.4. - 1. 5. 2011 přijela do Litvínova delegace volených zástupců města Brie Comte Robert v čele s panem starostou Andre Aubertem.

 

Po dlouhých přípravách se v posledních říjnových dnech roku 2011 vypravila velká delegace z Litvínova do francouzského Brie Comte Robert, aby tam na francouzské půdě stvrdila partnerství mezi oběma městy tak, jako tomu bylo v květnu u nás. Delegaci tvořili oficiální zástupci Města Litvínov a městského úřadu - místostarostka paní Erika Sedláčková, zastupitel města pan Oldřich Jedlička a propagaci města zastupovala paní Dáša Wohanková. Ostatní účastníci byli členové Partnerského spolku Litvínov, kteří v květnu ubytovali francouzské hosty a podíleli se na organizaci jejich návštěvy, zástupci škol, které projevily zájem o spolupráci a soubor Docela velkého divadla, který vyvezl s sebou kus litvínovské kultury.

V sobotu 30. listopadu 2013 se v našem partnerském městě konalo tradiční slavnostní zahájení vánočního trhu. Partnerská města Stadtbergen, Brie-Comte-Robert a Bagnolo Mella projevila tentokrát přání, prožít zase jednou začátek Adventu v „zemi světel a hraček“ v Krušných horách. A tak jsme se sešli ve velkém počtu všichni v Olbernhau. Za Litvínov se zúčastnilo 25 členů a příznivců partnerského spolku v čele se starostou města Milanem Šťovíčkem a oběma místostarosty.