O druhém dubnovém víkendu se Partnerský spolek zúčastnil malou delegací v čele se starostkou města Kamilou Bláhovou setkání partnerských měst ve francouzském Brie-Comte-Robert. Sešli jsme se tam s přáteli ze Stadtbergenu, Bagnolo Mella a Olbernhau, abychom si společně připomněli tři významná výročí. Brie slavilo již 30 let partnerství s bavorským Stadtbergenem, 25 let spolupráce se saským Olbernhau a již páté výročí formálně doložené spolupráce s Litvínovem.

Naše kontakty s Brie-Comte-Robert trvají, jak si jistě mnozí z vlastní zkušenosti vzpomínáte, již od roku 1993, kdy se tam Litvínov poprvé představil úžasným vystoupením dětského pěveckého sboru Strunky. Smlouva o partnerské spolupráci, jak jsme si připomněli před rokem zde v našem městě, byla však podepsána po dlouhých letech až v roce 2011. Odlišná délka trvání formálních vztahů však na naši spolupráci ani na setkávání nemá absolutně žádný vliv.

To se ukázalo i na letošním setkání. Dostalo se nám neskonale srdečného a přátelského přijetí, jak při oficiálních příležitostech, tak v rodinách hostitelů, stále jsme měli možnost poznávat něco nového, městští radní se předháněli v přípravě nejrůznějších překvapení a aktivit, jen abychom se všichni cítili co nejpříjemněji.

Na programu byl i jeden celý den v Paříži, která je odtud jen 30 km.

Oslava všech zmíněných výročí se nesla v duchu neformálních společných aktivit, jako byla prohlídka města, návštěva typického nedělního trhu, prohlídky nově zbudovaných nebo rekonstruovaných míst ve městě, které za poslední léta vyrostlo do krásy. Na každém kroku zde potkáte promyšleně upravenou zeleň, ulice, náměstí i parky hýří barvami jarních květin. Ne nadarmo získalo město Brie již několikrát po sobě první cenu v krajské soutěži Město květů.

A s tímto fenoménem města byla spjata i hlavní aktivita našeho letošního setkání. V neděli, která byla určena jako hlavní den oslav, jsme se za krásného až téměř letního počasí všichni shromáždili na malém náměstíčku před pojízdnou tribunou, a tam nás čekalo první překvapení. Náhodně za tímto účelem sestavený sbor dobrovolníků, složený z radních, zastupitelů a členů spolků v Brie zazpíval pod vedením dirigenta tamní konzervatoře národní hymny všech zúčastněných států a Ódu na radost v perfektní hudební i jazykové kvalitě. S dojetím jsme poslouchali Kde domov můj z úst francouzských zpěváků. Bez jediné chybičky!

Po tomto opravdu slavnostním úvodu na nás čekalo překvapení číslo dvě. Společně jsme odhalili novou úpravu kruhového objezdu v centru města. Stal se zelenou oázou uprostřed čilého provozu, která bude už stále připomínat naše společné kontakty. Po obvodu zatravněného kruhu jsou umístěny 4 pásy surového železa s vyraženými jmény partnerských měst a stylizovanou mapkou jednotlivých zemí a číslem vyjadřujícím vzdálenost toho kterého města od Brie. Uprostřed na vrcholku tentýž pás se jménem Brie a heslem Fraternité – bratrství. Ve večerních hodinách jsou jména všech měst podsvícena. Nápad jednoduchý, účelný, působivý a stále všem na očích.

  

I večerní společenské setkání na závěr celého pobytu se neslo v duchu připomínání nutnosti spolupráce, soudržnosti, vzájemné úcty a tolerance.

 

Domů jsme se vraceli obohaceni novými zkušenostmi, s vděčností za přátelské přijetí a péči a v úctě ke všem na radnici v Brie, kdo se na přípravě celé akce nezištně a veškerou vážností podíleli. S díky nesmíme zapomenout ani na štědrého podporovatele, kterým jsou Severočeské vodovody a kanalizace, bez jehož přispění bychom tuto akci asi nemohli podniknout.