Nádherný koncert barokní hudby předznamenal v úterý 1. prosince vernisáž pořádanou k dlouho avízované výstavě instalované při příležitosti 300. jubilea hornolitvínovské hraběcí manufaktury na výrobu sukna.

Koncert žáků a učitelů litvínovské ZUŠ navodil nádhernou vznešenou atmosféru umocněnou ještě leskem zrekonstruovaného slavnostního sálu zámku Valdštejnů, kde se konal.

Slavnostně a současně i adventně naladěni mohli se návštěvníci po doznění posledních tónů odebrat do velké chodby panského domu, kam Partnerský spolek Litvínov ve spolupráci s Oblastním muzeem v Mostě umístil expozici věnovanou hraběcí manufaktuře. Na jejím začátku, u hlavních vstupních dveří, vítá příchozí sám Jan Josef Valdštejn, zakladatel manufaktury a velký ekonom a budovatel, jenž má obrovské historické zásluhy na vzniku, rozvoji a prosperitě našeho města. Kopie originálu obrazu od V. V. Reinera ze zámku v Duchcově ochotně zapůjčil Národní památkový ústav. Výstava je koncipována tak, aby zájemcům podala stručné informace o okolnostech vzniku manufaktury, jejím vývoji a hlavně na podkladě známého alba rytin J. J. Valdštejna dala nahlédnout do technologických postupů ve své době nejmodernější výroby tolik žádaného vlněného sukna. N sukno je možné si i osobně sáhnout na vzorku uniformy vystavené v čele chodby.

Novinkou byla pro naše návštěvníky možnost osobně si na ruční mincovně vyzkoušet ražbu pamětní medaile věnované manufaktuře a hraběti Valdštejnovi.

Výstavu můžete nadále navštěvovat v pravidelných návštěvních hodinách zámku stejně jako všechny ostatní expozice.