TISKOVÁ ZPRÁVA ZE DNE 10. 6. 2019
Hlavním posláním Partnerského spolku Litvínov,o.p.s., který působí v Litvínově více než 25 let, je přeshraniční spolupráce s partnerskými městy Olbernhau, Brie-Comte-Robert a Stadtbergen. Právě s Olbernhau vznikl před 13 lety projekt, který si kladl za cíl navrátit tradiční textilní řemesla zejména paličkování na českou část Krušnohoří. Tento záměr se povedl a spolu s ním se vytvořil Klub Herdulky – Litvínovské krajkářky, který po celou dobu udržuje tuto tradici. Ta byla na konci května oceněna. Na chomutovském náměstí u příležitosti Krušnohorského regiofestu byly zástupkyním Klubu Herdulek a místostarostce města Litvínova předány dva certifikáty se značkou KRUŠNOHOŘÍ regionálníá produkt®. První za výrobek Krušnohorská paličkovaná krajka a druhý za zážitek Paličkování krušnohorské krajky, který si může vyzkoušet každý, kdo zavítá do prostor Partnerského spolku v zámku Valdštejnů v Litvínově, kde se schází převážně dámské osazenstvo klubu každý pátek od 15.00 hod. „Je to pro nás velká pocta a zároveň závazek, abychom tradici paličkování udrželi i nadále“, říká Pavla Salvová nejdéle působící členka Klubu Herdulek – Litvínovských krajkářek. 
O dlouhodobou prezentaci paličkování se Partnerský spolek snaží pořádáním různých tematických výstav i pravidelným Paličkářským sympoziem, které se připravuje již poosmé. Pro textilní tradici v Litvínově vznikla i expozice litvínovské Manufaktury, která je unikátní v tom, že se podařilo rozpohybovat šest grafických listů znázorňujících postupy jednotlivých textilních činností. „Snažíme se o prezentaci a navrácení textilních technik, které byly vlastní v dřívějších dobách na obou stranách hranic, a věřím, že s podporou veřejnosti i města Litvínova se nám to bude dařit“, říká Libuše Novotná Pokorná ředitelka Partnerského spolku.